Jubileusz 750-lecia Parafii
pw. św. Wawrzyńca Męczennika
w Nowym Sączu - Biegonicach

750 lat minęło…

Za nami główne obchody Jubileuszu 750-lecia powstania parafii. W dzień odpustu ku czci patrona parafii św. Wawrzyńca (10 sierpnia) biskup tarnowski Andrzej Jeż przewodniczył uroczystej sumie odpustowej i wygłosił homilię. Podkreślał w niej, że parafia przeciwstawia się panującemu w Europie trendowi odcinania się od korzeni, zaś jubileusz jest jej wielką dumą i radością, która wynika z szacunku do dziedzictwa minionych wieków. Całej homilii można posłuchać tu https://www.youtube.com/watch?time_continue=579&v=JMM583Zv1dw

Wśród licznie zgromadzonego duchowieństwa znaleźli się m.in. księża rodacy, byli wikariusze parafii, a także kapłani z dekanatu Stary Sącz oraz proboszczowie parafii Nowego Sącza.

W czasie sumy odpustowej wierni mieli okazję usłyszeć pieśni w wykonaniu chóru Veraicon z parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu.

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski oraz Radna Wojewódzka Marta Mordarska przekazali dla wspólnoty parafialnej Nagrodę Województwa Małopolskiego „Polonia Minor”. Jest to najwyższe odznaczenie wojewódzkie.

W dowód wdzięczności za trud włożony w przygotowanie obchodów Roku Jubileuszowego ks. Proboszcz otrzymał w darze od parafian obraz św. Wawrzyńca namalowany przez siostrę klaryskę ze Starego Sącza.

Po zakończeniu uroczystości wierni mogli ucałować relikwie św. Wawrzyńca przy śpiewie litanii.Parafia pw. św. Wawrzyńca
ul. Biegonicka 8, 33-300 Nowy Sącz
telefon: (18) 442 95 22
e-mail: kontakt@parafiabiegonice.pl