Jubileusz 750-lecia Parafii
pw. św. Wawrzyńca Męczennika
w Nowym Sączu - Biegonicach

Aktualności Jubileuszowe

 

Historia parafii wychodzi z mroku dziejów

Czteroletnia praca nad monografią parafii swoje zwieńczenie miała 27 marca. Tego dnia w Urzędzie Miasta Nowego Sącza odbyła się uroczysta promocja dwutomowej książki pod tytułem: „Dzieje parafii św. Wawrzyńca w Nowym Sączu-Biegonicach. Środowisko – kościół – życie religijne”. Autorem publikacji jest dr Marek Smoła. Książka cieszy się dużym zainteresowaniem parafian.

Promocja książki „Dzieje Parafii św. Wawrzyńca w Nowym Sączu – Biegonicach. Środowisko-kościół-życie religijne”

Ogólnosądecka promocja książki odbyła się we środę 27 marca o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Nowego Sącza. Publikacja pod tytułem „Dzieje Parafii św. Wawrzyńca w Nowym Sączu – Biegonicach. Środowisko-kościół-życie religijne” stanowi kompendium wiedzy o najstarszej parafii na terenie miasta. Zawarte w niej informacje obejmują swoim zasięgiem dzieje Biegonic od ich historycznie potwierdzonego początku (od 1269 roku), aż po czasu współczesne. Wszystkie informacje znajdują potwierdzenie w licznych dokumentach, […]

Rośnie znajomość historii i Patrona naszej parafii

W sali komputerowej Katolickiego Centrum Edukacji w Nowym Sączu odbył się finał Konkursu znajomości Patrona i historii Parafii św. Wawrzyńca. Uczestnicy Konkursu musieli odpowiedzieć na 35 pytań a specjalny program komputerowy automatycznie liczył zdobyte przez nich punkty. Spośród siedmiu uczestników Finału najlepszy okazał się pan Piotr Poręba, który zdobył 44 z 50 możliwych punktów. W nagrodę weźmie on bezpłatnie udział w Pielgrzymce Śladami św. Wawrzyńca do Rzymu […]

“Wawrzyńcowe pielgrzymowanie”

W dniach 16 – 24 września przyszłego roku (możliwe jest przesunięcie terminu o 1-2 dni) odbędzie się parafialna Pielgrzymka „Śladami św. Wawrzyńca” . W programie przewidziano m.in zwiedzanie: Bazyliki Watykańskiej (wraz z Kaplicą Sykstyńską i Muzeum Watykańskim), Bazyliki św. Pawła za Murami, Bazyliki św. Jana na Lateranie, Bazyliki Matki Bożej Większej i Bazyliki św. Wawrzyńca. Oczywiście zobaczymy zabytki Rzymu starożytnego np. Forum Romanum czy Coloseum i najsłynniejsze atrakcje turystyczne […]

“Pocztowy debiut” Parafii św. Wawrzyńca

Już za 2 tygodnie rozpoczynamy obchody Jubileuszu 750-lecia naszej Parafii. Z tej okazji przygotowaliśmy, w porozumieniu z Pocztą Polską, serię trzech znaczków okolicznościowych upamiętniających nasz Jubileusz. Znaczki przedstawiają św. Wawrzyńca, Matkę Bożą Biegonicką oraz kościół parafialny. Można je nabyć jako pamiątkę Jubileuszu ale także można je naklejać na listy krajowe i wysyłać. Zachęcamy, by korzystać z tych znaczków przy wysyłaniu listów do bliskich np. życzeń świątecznych. Znaczki można […]

Kościół św. Wawrzyńca przygotowuje się do Jubileuszu

W ostatnich tygodniach rozpoczęły się prace nad odnowieniem, zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, polichromii w naszym kościele. Na razie przywrócona zostanie pierwotna wersja dwóch ściennych malowideł przedstawiających sceny biblijne. Wykonali je w 1929r znani lwowscy malarze: Albin i Franciszek Sarna. W grudniu ub. r. odnowiono obraz: Nawiedzenie św. Elżbiety. W tych dniach konserwatorzy rozpoczęli renowację obrazu: Ofiara Abrahama. Wszystkie te prace są elementem zewnętrznego przygotowania świątyni […]Parafia pw. św. Wawrzyńca
ul. Biegonicka 8, 33-300 Nowy Sącz
telefon: (18) 442 95 22
e-mail: kontakt@parafiabiegonice.pl