Jubileusz 750-lecia Parafii
pw. św. Wawrzyńca Męczennika
w Nowym Sączu - Biegonicach

  • Najstarsza zachowana informacja o Mszy świętej prymicyjnej odprawianej w Biegonicach pochodzi z 1902 roku. Wówczas święcenia kapłańskie przyjął ksiądz Antoni Janik. Prymicje jednak odbyły się dopiero tydzień po święceniach, 6 lipca. Kazanie na Mszy prymicyjnej wygłosił dziekan, ks. Jakub Rozwadowski. Więcej szczegółów dotyczących tej uroczystości jest nieznanych.

  • Obraz Pana Jezusa Przemienionego początkowo znajdował się w klasztorze Ojców Franciszkanów przy ul. Franciszkańskiej w Nowym Sączu. W roku 1785r decyzją okupacyjnych władz austriackich franciszkanie zostali zmuszeni do opuszczenia Nowego Sącza. Odchodząc zamierzali zabrać ze sobą wyposażenie kościoła w tym m.in. słynący już wtedy łaskami obraz Pana Jezusa Przemienionego. Sprzeciwił się temu ówczesny dziekan kapituły kolegiackiej istniejącej przy Parafii św. Małgorzaty – ks. Wojciech Mroziński. Zwrócił się on do biskupa nominata tarnowskiego Jana Duvala z prośbą, aby obraz ten pozostał w Nowym Sączu. Za zgodą biskupa nominata ks. Mroziński uroczyście przeniósł go do obecnej nowosądeckiej bazyliki w dniu 2 września 1785roku. Warto dodać, że ks. Wojciech Mroziński był wcześniej (w latach 1761 – 1769) proboszczem w Parafii św. Wawrzyńca w Biegonicach. Nasza parafia ma więc powód do dumy (ostatecznie nasz proboszcz uratował obraz Pana Jezusa Przemienionego dla Nowego Sącza). Mamy też dodatkowy powód do modlitwy przed tym cudownym wizerunkiem. O tej mało znanej wśród sądeczan historii pisał m.in. znany sądecki historyk jezuita ks. Jan Sygański w drugim tomie swojej „Historii Nowego Sącza” wydanym w 1901r. oraz dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie – ks. Tadeusz Bukowski w Roczniku Tarnowskim 1991/92.
  • Ojcowie Redemptoryści objęli opiekę nad kościołem Najświętszej Maryi Panny w Tuchowie i cudownym obrazem Matki Boskiej w 1894r. Wcześniej, aż do 1816r, o kościół troszczyli się Ojcowie Benedyktyni a po nich księża diecezjalni. W latach 1891 – 1894 funkcję proboszcza w Tuchowie pełnił późniejszy proboszcz biegonicki ks. Andrzej Niemiec. Odnowił on podupadły wtedy nieco kult Matki Boskiej Tuchowskiej. Zebrał on także dokumentację o sanktuarium i wydał broszurę pt. „Obraz cudowny Najświętszej Maryi Panny w kościele tuchowskim” (Kraków 1892). Praca ks. Andrzeja Niemca w sanktuarium tuchowskim bez wątpienia przyczyniła się do dalszego rozwoju kultu Matki Bożej Tuchowskiej. W latach 1894 – 1908r ks. Andrzej Niemiec pełnił funkcję proboszcza Parafii pw. św. Wawrzyńca w Biegonicach. Spoczywa na Cmentarzu Parafialnym w Biegonicach obok grobu jego siostry Katarzyny Osikowej z domu Niemiec.
  • Spośród wszystkich znanych nam duszpasterzy biegonickich najdłużej urzędującym proboszczem był ks. Antoni Koralewicz (w latach 1801-1838). Urodził się w 1767 roku w Stadłach k. Nowego Sącza. Filozofię i teologię studiował w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1793 roku. Następnie pracował jako wikariusz w rodzinnej parafii w Podegrodziu. Proboszczem w Biegonicach został w listopadzie 1801r.  Zasłużył się dla parafii, którą objął w trudnych czasach. Ograbiony przez Austriaków kościół wymagał wyposażenia właściwie we wszystko, a ks. Koralewicz wiele zrobił w tej dziedzinie. Wyremontował wielki ołtarz, odmalował ambonę, zakupił nowe konfesjonały, skarbonę, lichtarze, katafalk. W 1811 roku ks. Bayer, wikariusz i oficjał generalny sądecki, powołał go do kolegium egzaminatorów prosynodalnych, którego zadaniem było przyjmowanie egzaminów od kandydatów ubiegających się o beneficja kościelne. Sprawował funkcję rektora domu prezbiterialnego, wykonywał również obowiązki spowiednika klarysek. Zmarł w Biegonicach 17 grudnia 1838 roku i tu zapewne został pochowany, choć jego grób nie zachował się.
  • Pierwsza pewna informacja o czytelnictwie prasy katolickiej w Parafii św. Wawrzyńca w Biegonicach pochodzi z 1949 roku. Pochodzi ona z zapisków ówczesnego proboszcza ks. Stefana Zalesieńskiego. Jednak pierwszy zestaw tytułów i liczbę rozprowadzanych egzemplarzy znamy dopiero z czasów ks. Lisa. W sprawozdaniu o stanie parafii przygotowanym przed zbliżającą się wizytacją dziekańską w 1952 roku rządca parafii pisał, że kolportuje się łącznie 55 egzemplarzy „Gościa Niedzielnego”, 30 egzemplarzy „Niedzieli”, 10 egzemplarzy „Posłańca Serca Pana Jezusa”, 15 egzemplarzy „Rycerza Niepokalanej” i 5 egzemplarzy „Pod opiekę św. Józefa”. Dla porównania obecnie przeciętnie za pośrednictwem parafii rozprowadzane jest ok. 30 egzemplarzy „Gościa Niedzielnego”, 10 egzemplarzy „Małego Gościa Niedzielnego”, 10 egzemplarzy „Promyczka Dobra”, 2 egzemplarze „Źródła”, 3 egzemplarze dwumiesięcznika„Świat misyjny” i 10 egzemplarzy dwumiesięcznika „Miłujcie się”. Część prasy katolickiej dla dzieci („Mały Gość Niedzielny”, „Promyczek Dobra” i „Świat Misyjny” rozprowadzany jest przez parafię bezpłatnie w ramach nagród dla dzieci uczestniczących w wakacyjnych Mszach św. w dni powszednie.)

Strony: 1 2 3Parafia pw. św. Wawrzyńca
ul. Biegonicka 8, 33-300 Nowy Sącz
telefon: (18) 442 95 22
e-mail: kontakt@parafiabiegonice.pl