Jubileusz 750-lecia Parafii
pw. św. Wawrzyńca Męczennika
w Nowym Sączu - Biegonicach

  • Według zapisków ks. Andrzeja Niemca, proboszcza w Biegonicach w latach 1894 – 1908 powstałych w oparciu o lekturę ówczesnego archiwum, pierwsza szkoła w Biegonicach powstała w roku 1498 z fundacji starosądeckich klarysek. Siostry utrzymywały też nauczyciela zwanego „rector scholae”. W kolejnych latach obowiązek utrzymania nauczyciela przeszedł na biegonicką parafię. Przeprowadzona w naszej parafii w 1576r tzw. Wizytacja Radziwiłłowska określa stan szkoły jako pomyślny i mówi o 25 uczniach tej szkoły. Najprawdopodobniej budynek ówczesnej szkoły stał na terenie obecnego przykościelnego parkingu. Najwcześniejszy znany nam z imienia i nazwiska nauczyciel tej szkoły to Jan Gazda, który pełnił tę funkcję od lutego 1655r do kwietnia 1657r.
  • Podczas I wojny światowej w kilku domach w Biegonicach  powstały małe szpitaliki dla rannych w trakcie działań wojennych żołnierzy i cywilów. Zmarli od ran byli grzebani w ziemnych grobach na Wierchach. Po latach w pobliżu usytuowano zbiornik na wodę dla Sądeckich Zakładów Elektrod Węglowych, obecnie SGL Carbon S.A. Grobów tych nie zlikwidowano przy okazji tworzenia sieci cmentarzy wojennych. Opiekowali się nimi lokalni gospodarze, z czasem jednak ten zwyczaj zaniknął, nie wspominają również o tym zachowane źródła parafialne. W 1983 roku, na skutek osunięcia się ziemi na Wierchach po gwałtownych ulewach, groby uległy całkowitemu zniszczeniu.
  • Obecny, czwarty z kolei, kościół pw. św. Wawrzyńca w Biegonicach został uroczyście konsekrowany przez biskupa tarnowskiego Leona Wałęgę przy okazji wizytacji kanonicznej parafii w dniu 12 lipca 1921r. Tego samego dnia sakrament bierzmowania przyjęło 322 biegoniczan (w tamtych czasach biskup przyjeżdżał do parafii bardzo rzadko i do bierzmowania przystępowało wtedy nieraz i 10 roczników parafian).
  • Najstarszym zachowanym grobem na cmentarzu parafialnym w Biegonicach jest grób ks. Michała Sopaty. Ten pochodzący z Łącka kapłan był proboszczem naszej parafii przez niespełna dwa lata, od roku 1882. Jego urzędowanie na probostwie przerwała nagła śmierć, która nastąpiła 10 stycznia 1884 roku.

    (ks. Wojciech Witowski, Zarys dziejów parafii Biegonice, ss. 92-93)

  • W roku 1384 kościół w Biegonicach nawiedziła św. królowa Jadwiga. Miało to miejsce w pierwszą niedzielę października, gdy orszak królewski zdążał z Węgier do Krakowa. Monarchini ofiarowała wówczas dla kościoła cenne dary: srebrny relikwiarz z relikwiami św. Andrzeja Świerada, tkany złotem ornat, dywan przed wielki ołtarz oraz wieczną lampkę. Żaden z tych podarunków nie zachował się do dzisiaj.

    (ks. Wojciech Witowski, Zarys dziejów parafii Biegonice, ss. 42, 47)

  • Jako pierwszy historię parafii Biegonice spisał ks. Andrzej Niemiec, proboszcz w latach 1894-1908. Tekst dostępny jest w rękopisie w archiwum parafii.

Strony: 1 2 3Parafia pw. św. Wawrzyńca
ul. Biegonicka 8, 33-300 Nowy Sącz
telefon: (18) 442 95 22
e-mail: kontakt@parafiabiegonice.pl