Jubileusz 750-lecia Parafii
pw. św. Wawrzyńca Męczennika
w Nowym Sączu - Biegonicach

Gość w dom, Bóg w dom

W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny naszą parafię odwiedził znamienity gość, ks. kardynał Konrad Krajewski. Przewodniczył Mszy św. o godz. 7.30, którą sprawował w intencji parafian. W wygłoszonej homilii wyraził podziw nad dbałością parafian o świątynię oraz pogratulował jej odnowienia.

Jako parafia mamy wobec ks. Kardynała dług wdzięczności, gdyż to dzięki Jego osobistemu zaangażowaniu nasz kościół jest jedynym w całej diecezji, który posiada relikwie św. Wawrzyńca diakona i męczennika.

Jako ciekawostkę można potraktować fakt że ks. Kardynał jest spadkobiercą św. Wawrzyńca, bowiem pełni obecnie funkcję jałmużnika papieskiego, czyli osoby odpowiedzialnej za troskę o najuboższych.

Ks. kardynał Konrad Krajewski – ur. 25 listopada 1963 r. w Łodzi, doktor teologii, ceremoniarz papieski w latach 1999-2013 (jako ceremoniarz papieski obecny z Ojcem Św. Janem Pawłem II w Starym Sączu w czasie kanonizacji św. Kingi), od 2013 roku jałmużnik papieski, od 2018 roku członek Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. 20 maja 2018 roku mianowany kardynałem.Parafia pw. św. Wawrzyńca
ul. Biegonicka 8, 33-300 Nowy Sącz
telefon: (18) 442 95 22
e-mail: kontakt@parafiabiegonice.pl