Jubileusz 750-lecia Parafii
pw. św. Wawrzyńca Męczennika
w Nowym Sączu - Biegonicach

Rzeźba Św. Jan Nepomucen

 

późny barok, 1841 r.

Wykonana jest z kamienia polichromowanego, stoi na kamiennym postumencie. Prawdopodobnie fundatorem kapliczki był Michał Banach.

Figura znajdowała się pierwotnie na skrzyżowaniu obecnej ulicy Węgierskiej i Biegonickiej. Z powodu częstych wypadków samochodowych kilka razy uległa zniszczeniu. W 1997 roku konserwator zabytków zezwolił na jej przeniesienie w pobliże kościoła. Figurę poddano wówczas konserwacji. W tym czasie został wykonany kamienny postument, który jest wiernym odwzorowaniem poprzedniego (całkowicie zniszczonego w ostatnim wypadku).Parafia pw. św. Wawrzyńca
ul. Biegonicka 8, 33-300 Nowy Sącz
telefon: (18) 442 95 22
e-mail: kontakt@parafiabiegonice.pl