Jubileusz 750-lecia Parafii
pw. św. Wawrzyńca Męczennika
w Nowym Sączu - Biegonicach

Media o nas

8.  Rocznik Sądecki

Z dziejów kościoła i parafii w Biegonicach w dobie staropolskiej w świetle Archiwum Parafialnego

opublikowano – lipiec 2018, t. XVVI, s. 97 – 123

Ks. Andrzej Niemiec – sądecki duchowny i społecznik

Opublikowano – grudzień 2019, t. XLVII, s. 167 – 184

Kapliczki i krzyże przydrożne na terenie parafii św. Wawrzyńca w Nowym Sączu-Biegonicach

opublikowano – grudzień 2021, t. XLVIII, s. 260 – 275

Duszpasterski i materialny wymiar Jubileuszu 750-lecia parafii św. Wawrzyńca w Nowym Sączu-Biegonicach

opublikowano – grudzień 2021, t. XLIX, s. 365 – 378

9. Telewizja Polska Kraków

“Kronika Krakowska”

z dn. 30.07.2018 godz. 18.30

10. „Niedziela”

Skrywa wiele tajemnic

opublikowano 8 sierpnia 2018, s. IV, zob. tu

Szansa na duchowy rozwój

opublikowano 23 grudnia 2018, s. IV

750 lat parafii na kartach historii i książki

opublikowano 21 kwietnia 2019r, s. IV

Błogosławiony czas

opublikowano – 25 VIII 2019 – s. IV

Wiadomość sprzed 100 lat

opublikowano – 11 VII 2021 – s. IV

11. Portal  internetowy Miasta Nowy Sącz:

Promocja książki o najstarszej parafii w Nowym Sączu

Opublikowano 28 marca 2019, zob. tu

12. Portal internetowy twojsacz.pl

Dzieje Parafii św. Wawrzyńca w Nowym Sączu – Biegonicach. Środowisko-kościół-życie religijne

Opublikowano 27 marca 2019, zob. tu

Wystawa „Dzieje parafii pw. św. Wawrzyńca w Nowym Sączu-Biegonicach”

Opublikowano 6 listopad 2019, zob. tu

13. Portal Diecezji Tarnowskiej

Biegonice na medal

Opublikowano 10 VIII 2019, zob. tu

14. Portal malopolska.pl

Polonia Minor na 750-lecie Parafii w Nowym Sączu – Biegonicach

opublikowano – 25 VIII 2019 – s. IV, zob. tu

15. Portal internetowy „Ziemia sądecka”

Spotkanie z Historią

opublikowano – 5 IX 2017 – zob. tu

Festyn Parafialny u Wawrzyńca

opublikowano – 9 VIII 2019 – zob. tu

Poznaj Dom swojego Ojca – wakacyjna atrakcja Nowy Sącz z wieży kościoła

opublikowano – 2 VII 2021 – zob. tu

16. Portal internetowy „Sądeckie.pl”

Nagroda „Polonia Minor” dla parafii Nowy Sącz – Biegonice

opublikowano – 13 VIII 2019 – zob. tu

17. Małopolski Portal Informacyjny „Głos 24”

Polonia Minor na 750-lecie Parafii w Nowym Sączu – Biegonicach

opublikowano – 12 VIII 2019 – zob. tu

Strony: 1 2 3 4 5Parafia pw. św. Wawrzyńca
ul. Biegonicka 8, 33-300 Nowy Sącz
telefon: (18) 442 95 22
e-mail: kontakt@parafiabiegonice.pl