Jubileusz 750-lecia Parafii
pw. św. Wawrzyńca Męczennika
w Nowym Sączu - Biegonicach

Media o nas

18. Portal „Dziennik Polski”

Najstarsza parafia w Nowym Sączu doczekała się dwutomowej monografii

opublikowano –28 III 2019 – zob. tu

OSP Nowy Sącz- Biegonice zaprasza na poświęcenie Krzyża Pamięci

opublikowano – 9 IV 2019 – zob. tu

Nowy Sącz. Poświęcono nowy Krzyż Pamięci na Wierchach w Biegonicach

opublikowano – 16 IV 2019 – zob. tu

19. Portal Katolickiej Agencji Informacyjnej

Nowy Sącz – Biegonice: Medal dla parafii na 750-lecie istnienia

opublikowano – 11 VIII 2019 – zob. tu

20. Portal „Wiara.pl”

Skarby św. Wawrzyńca

Opublikowano 9.11.2019 r. – zob. tu

21. Portal naszemiasto.pl

Takich relikwii nie ma w całej diecezji. Trafiły do nowosądeckiej parafii św. Wawrzyńca

Opublikowano 12.06.2018 r. – zob. tu

Nowy Sącz. Trzy znaczki pocztowe na jubileusz 750-lecia istnienia parafii św. Wawrzyńca

Opublikowano 2.12.2018 r. – zob. tu

Parafia pw. św. Wawrzyńca świętuje 750 -lecie istnienia

Opublikowano 10.08.2019 r. – zob. tu

OSP Nowy Sącz- Biegonice zaprasza na poświęcenie Krzyża Pamięci

Opublikowano 9.04.2019 r. – zob. tu

Poświęcono nowy Krzyż Pamięci na Wierchach w Biegonicach

Opublikowano 16.04.2019 r. – zob. tu

22. Artykuły

Proboszczowie kanonii w Biegonicach

Tarnowskie Studia Teologiczne 37 (2018), nr 1-2, s. 111-127 – zob. tu

Proboszczowie parafii św. Wawrzyńca w Biegonicach w okresie staropolskim

Saeculum Christianum 26/2019, t. 2, ss. 147-161 – zob. tu

Ks. Józef Atłas (1940-2018)

Studia Sandecjana 1/2020, ss. 375-382

Związki starosądeckich klarysek z parafią św. Wawrzyńca w Biegonicach od XIII do XVIII w.

Humanities and Cultural Studies 2022, t. 3, nr 1, s. 7-26 – zob. tu

 

 

Strony: 1 2 3 4 5Parafia pw. św. Wawrzyńca
ul. Biegonicka 8, 33-300 Nowy Sącz
telefon: (18) 442 95 22
e-mail: kontakt@parafiabiegonice.pl