Jubileusz 750-lecia Parafii
pw. św. Wawrzyńca Męczennika
w Nowym Sączu - Biegonicach

Najcenniejsze zabytki Parafii św. Wawrzyńca

Obecny kościół pw. św. Wawrzyńca jest już czwartym z kolei kościołem parafialnym w Biegonicach. Przez prawie 200 lat istniał także w Biegonicach drugi kościół pw. św. Sebastiana i Bożej Opatrzności na tzw. Podoleńcu. W każdym z kościołów znajdowały się figury i obrazy oraz naczynia i szaty liturgiczne niezbędne do sprawowania nabożeństw. Niestety, większość z nich z różnych powodów nie znajduje się już obecnie w kościele w Biegonicach lub w ogóle nie istnieje. Bliższe informacje nt. tych i innych zabytków sakralnych można będzie znaleźć w przygotowywanej nowej monografii naszej parafii.

Najcenniejsze i najstarsze zabytki sztuki sakralnej zachowane w naszej parafii to:Parafia pw. św. Wawrzyńca
ul. Biegonicka 8, 33-300 Nowy Sącz
telefon: (18) 442 95 22
e-mail: kontakt@parafiabiegonice.pl