Jubileusz 750-lecia Parafii
pw. św. Wawrzyńca Męczennika
w Nowym Sączu - Biegonicach

Promocja książki „Dzieje Parafii św. Wawrzyńca w Nowym Sączu – Biegonicach. Środowisko-kościół-życie religijne”

Ogólnosądecka promocja książki odbyła się we środę 27 marca o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Nowego Sącza.

Publikacja pod tytułem „Dzieje Parafii św. Wawrzyńca w Nowym Sączu – Biegonicach. Środowisko-kościół-życie religijne” stanowi kompendium wiedzy o najstarszej parafii na terenie miasta. Zawarte w niej informacje obejmują swoim zasięgiem dzieje Biegonic od ich historycznie potwierdzonego początku (od 1269 roku), aż po czasu współczesne. Wszystkie informacje znajdują potwierdzenie w licznych dokumentach, zarówno parafialnych, jak i tych znajdujących się w archiwach: starosądeckiego klasztoru Klarysek, Kurii Diecezjalnej w Krakowie i Tarnowie oraz Państwowym Archiwum we Lwowie. Monografia parafii św. Wawrzyńca liczy 1592 strony. W książce znajduje się ponad 400 fotografii i 7596 przypisów. Powstawała przez 4 lata.Parafia pw. św. Wawrzyńca
ul. Biegonicka 8, 33-300 Nowy Sącz
telefon: (18) 442 95 22
e-mail: kontakt@parafiabiegonice.pl