Jubileusz 750-lecia Parafii
pw. św. Wawrzyńca Męczennika
w Nowym Sączu - Biegonicach

Rośnie znajomość historii i Patrona naszej parafii

W sali komputerowej Katolickiego Centrum Edukacji w Nowym Sączu odbył się finał Konkursu znajomości Patrona i historii Parafii św. Wawrzyńca. Uczestnicy Konkursu musieli odpowiedzieć na 35 pytań a specjalny program komputerowy automatycznie liczył zdobyte przez nich punkty. Spośród siedmiu uczestników Finału najlepszy okazał się pan Piotr Poręba, który zdobył 44 z 50 możliwych punktów. W nagrodę weźmie on bezpłatnie udział w Pielgrzymce Śladami św. Wawrzyńca do Rzymu we wrześniu br. Wszystkim uczestnikom Konkursu serdecznie gratulujemy. Parafia pw. św. Wawrzyńca
ul. Biegonicka 8, 33-300 Nowy Sącz
telefon: (18) 442 95 22
e-mail: kontakt@parafiabiegonice.pl