Jubileusz 750-lecia Parafii
pw. św. Wawrzyńca Męczennika
w Nowym Sączu - Biegonicach

Rozmowy o Parafii

 

Kapłańskim okiem

Z ks. Mariuszem Mrzygłodem rozmawia Joanna Izworska   Proszę nam powiedzieć kilka słów o sobie. Chciałbym na samym początku przywitać się z wszystkimi czytelnikami staropolskim pozdrowieniem: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Najtrudniej zawsze jest mówić o sobie, ale skoro zostałem poproszony by powiedzieć kilka słów na swój temat, to chyba nie mam wielkiego wyboru. Jestem księdzem już od dziesięciu lat. Urodziłem się i mieszkałem w Krakowie, by następnie […]

Młodzież ma głos

  z Krzysztofem Rzońca rozmawiał ks. Piotr Lisowski 1. Powiedz nam kilka słów o sobie Nazywam się Krzysztof Rzońca. Mam 19 lat. Od zawsze jestem mieszkańcem Biegonic, a od niedawna również członkiem Parafialnej Rady Duszpasterskiej   i Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 750 – lecia parafii św. Wawrzyńca   w Nowym Sączu. Na co dzień jestem uczniem sądeckiego elektryka o profilu technik-mechatronik. 2.Jesteś najmłodszym członkiem Komitetu Organizacyjnego […]

Artystyczna dusza

Z kierownikiem prac konserwatorskich w kościele św. Wawrzyńca w Nowym Sączu-Biegonicach mgr Józefem Stecem rozmawia ks. Piotr Lisowski – Proszę nam powiedzieć kilka zdań o sobie Nazywam się  Józef  Stanisław  Stec. Urodziłem się 25 lutego 1961 roku w miejscowości Siołkowa (Parafia Grybów). Tam też zostałem ochrzczony. Do szkoły podstawowej chodziłem  w Białej Niżnej. Ale może  trochę więcej  o moich „korzeniach” czyli o rodzinie … Mój dziadek ze strony ojca zasługiwał […]

Jak ten czas szybko mija

– z ks. Prałatem Józefem Atłasem rozmawia ks. Proboszcz Piotr Lisowski   Proszę powiedzieć nam kilka słów o sobie. Urodziłem się 6 lutego 1940r w Tymbarku. W Tymbarku ukończyłem Szkołę Podstawową. Następnie uczyłem się w II Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Sączu. Po zdaniu matury, we wrześniu 1959r, wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjąłem w dniu 29 czerwca 1966r, z rąk bp. Jerzego Ablewicza. Pracowałem […]

Podwójny Jubileusz

W roku Jubileuszu 70 – lecia życia zakonnego z Siostrą Celiną (Ludmiłą) Kądziołka rozmawia ks. Piotr Lisowski   Proszę powiedzieć nam kilka słów o sobie. Urodziłam się w Biegonicach 14 listopada 1929r jako córka Stanisława Kądziołki i Marianny z domu Nieć. Mieszkaliśmy wtedy na „Organistówce” – nieistniejącym już budynku na skrzyżowaniu ulic: Węgierskiej i Elektrodowej. Jak Siostra wspomina swój dom rodzinny? Pochodzę z rodziny głęboko religijnej. […]

“Mieszkam w Biegonicach już 101 lat”

Mieszkam w Biegonicach już 101 lat Z najstarszą parafianką, panią Józefą Waligórą rozmawia ks. Piotr Lisowski   Proszę powiedzieć nam kilka słów o sobie. Urodziłam się 15 stycznia 1916 roku w Biegonicach jako córka Jana Kosala i Katarzyny Jodłowskiej. Mój dom rodzinny znajdował się tuż obok kościoła. Pamiętam jego wspaniałą atmosferę, zawsze było tam bardzo wesoło. Często schodziło się do nas dużo ludzi […]

Osiem wieków dziejów Parafii Biegonice

Osiem wieków dziejów Parafii Biegonice Z autorem przygotowywanej obszernej monografii Parafii Biegonice dr Markiem Smołą z Tarnowa rozmawia Dariusz Izworski. Proszę nam powiedzieć kilka słów o sobie. Pochodzę z Tarnowa. Urodziłem się w Mościcach, dzielnicy miasta, która historycznie swą nazwę wzięła od nazwiska przedwojennego prezydenta RP, prof. Ignacego Mościckiego, inicjatora budowy fabryki chemicznej, dzisiejszych Azotów. Ukończyłem studia magisterskie z historii na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskałem również doktorat […]Parafia pw. św. Wawrzyńca
ul. Biegonicka 8, 33-300 Nowy Sącz
telefon: (18) 442 95 22
e-mail: kontakt@parafiabiegonice.pl