Jubileusz 750-lecia Parafii
pw. św. Wawrzyńca Męczennika
w Nowym Sączu - Biegonicach

Rzeźba Św. Floriana

 

styl ludowy, XIX w.

Pochodzi prawdopodobnie z przydrożnej kapliczki. Przez jakiś czas znajdowała się w poprzednim kościele. W roku 2004 za zgodą ówczesnego proboszcza i staraniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Biegonicach została umieszczona na przygotowanym przez strażaków postumencie przy remizie.Parafia pw. św. Wawrzyńca
ul. Biegonicka 8, 33-300 Nowy Sącz
telefon: (18) 442 95 22
e-mail: kontakt@parafiabiegonice.pl