Jubileusz 750-lecia Parafii
pw. św. Wawrzyńca Męczennika
w Nowym Sączu - Biegonicach

Ważniejsze daty z historii Parafii p.w. św. Wawrzyńca
w Nowym Sączu – Biegonicach

 

1269 – Św. Kinga, za zgodą biskupa krakowskiego, Pawła z Przemankowa, ofiarowuje jeden łan ziemi na wybudowanie i wyposażenie kościoła w Biegonicach. Powstaje pierwszy, drewniany kościół w Biegonicach

1287 – Najazd Tatarów na ziemię sądecką. Kościół w Biegonicach ulega spaleniu

1288 – Św. Kinga funduje drugi modrzewiowy kościół w Biegonicach

1290 – Św. Kinga funduje kaplicę w dawnym grodzisku na Winnej Górze

1384 – Przejazd przez Biegonice i powitanie w kościele parafialnym Królowej Jadwigi

1444 – Źródła odnotowują wśród studentów Akademii Krakowskiej Jana Witowskiego z Biegonic

1498 – Utworzenie przy kościele w Biegonicach szkoły parafialnej. Pierwotnych kantorów w roli nauczycieli od XVIII wieku zastąpili kolejni biegoniccy organiści

1553 – Data taka widnieje na dzwonie odlanym w Preszowie. Obecnie znajduje się on na wieży kościoła parafialnego, choć nie ma pewności, w jakich okolicznościach znalazł się w Biegonicach

1625 – Wybudowanie kościółka ku czci Opatrzności Bożej i św. Sebastiana na tzw. Podoleńcu, jako wotum za oddalenie epidemii. Wokół tego kościoła już wówczas istniał mały cmentarz

1646 – Pożar niszczy znaczną część kościoła parafialnego (uratowano część wyposażenia świątyni). Po spaleniu kościoła, do roku 1648, nabożeństwa odbywają się w kościółku na Podoleńcu

1650 – Ukończenie budowy trzeciego kościoła parafialnego (z kamienia ciosanego pochodzącego z Winnej Góry)

1668 – Konsekracja kościoła przez biskupa sufragana krakowskiego

1783 – Założenie cmentarza przy dzisiejszej ul. Węgierskiej

1795 – Rozbiórka zrujnowanego kościółka na Podoleńcu

1873 – W wyniku epidemii cholery umierają 72 osoby (w tym proboszcz biegonicki). Zmarli zostają pochowani na Podoleńcu, w miejscu kościółka Opatrzności Bożej i św. Sebastiana i dawnego cmentarza

1896 – Oddanie do użytku nowego budynku plebanii

1906–1909 – Budowa nowego, czwartego kościoła parafialnego w stylu gotyku nadwiślańskiego (poświęcenie kościoła w 1909 r.)

1907–1908  –  Rozbiórka poprzedniego kościoła z powodu bardzo złego stanu technicznego

1921 – Konsekracja kościoła

1939 – Niemcy dokonują pierwszej egzekucji w tzw. olszynce biegonickiej. Kolejne egzekucje miały miejsce w roku 1941, 21 sierpnia i 27 września

1941 – Skonfiskowanie przez żołnierzy niemieckich trzech dzwonów z kościoła parafialnego

1944 – Rozpoczęcie pracy Sióstr Szarytek w Biegonicach

1962 – Obraz Matki Bożej Biegonickiej został umieszczony w ołtarzu w kościele

1969 – Parafia przeżywała nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

1983 – Wprowadzenie nabożeństwa nowenny do Matki Bożej Biegonickiej

1984 – Ukończenie budowy oraz poświęcenie budynku nowej plebanii (budowę rozpoczęto w roku 1981)

2008 – Rozpoczęcie działalności Katolickiego Niepublicznego Przedszkola im. Ojca Pio w Biegonicach

2009 – Zakończenie prac związanych z budową kaplicy cmentarnej. Poświęcenia kaplicy dokonał biskup tarnowski Wiktor Skworc

2013 – Parafia przeżywała nawiedzenie Obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła IIParafia pw. św. Wawrzyńca
ul. Biegonicka 8, 33-300 Nowy Sącz
telefon: (18) 442 95 22
e-mail: kontakt@parafiabiegonice.pl