Jubileusz 750-lecia Parafii
pw. św. Wawrzyńca Męczennika
w Nowym Sączu - Biegonicach

Wesprzyj Nas

Dobre przygotowanie i przeprowadzenie Jubileuszu 750 – lecia Parafii wymaga życzliwości i zaangażowania wielu ludzi (naszych parafian i nie tylko). Poniżej wskazujemy kilka sposobów włączenia się do tych przygotowań. Liczymy na życzliwość i zrozumienie.

 

1. Modlitwa w intencji parafii

W każdą niedzielę i święto obowiązkowe jeden z kapłanów odprawia Mszę św. w intencji wszystkich parafian. W miarę zbliżania się Roku Jubileuszowego coraz więcej będzie organizowanych wspólnych nabożeństw w intencji naszej parafii.

Niezależnie od tego prosimy o indywidualną modlitwę:

– dziękczynną za wszelkie dobro, które stało się udziałem wielu pokoleń parafian wciągu 750 lat istnienia naszej parafii

– o błog. Boże dla kapłanów i sióstr zakonnych wywodzących się z naszej parafii oraz o nowe i święte powołania do służby Bożej

– o dobre przygotowanie się parafii do Jubileuszu 750 – lecia jej istnienia i o duchowe owoce Roku Jubileuszowego w sercach wiernych

2. Udostępnianie posiadanych przez siebie informacji oraz zdjęć dokumentujących życie parafii

W wielu naszych domach znajdują się stare zdjęcia ukazujące różne ważne i pozornie mniej ważne wydarzenia z życia naszej parafii w minionych dziesięcioleciach. Starsi parafianie posiadają, być może, ciekawe a nie znane szerzej informacje dotyczące historii naszej parafii – sprawowanych nabożeństw, życia religijnego np. różnych grup parafialnych, osób zaangażowanych w życie parafii, działalności patriotycznej czy społecznej parafian itp. Prosimy o poinformowanie o tym ks. Proboszcza oraz wypożyczenie zdjęć lub spisanie swoich wspomnień. Będzie to okazja do ubogacenia powstającej obszernej monografii Parafii św. Wawrzyńca.

3. Uczestniczenie w wydarzeniach religijnych, kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przed Jubileuszem i w jego trakcie przez parafię.

Będzie to okazja do lepszego poznania historii ale i współczesności naszej parafii. Zapraszamy zarówno członków rodzin „od zawsze” mieszkających w Biegonicach lub Łazach Biegonickich jak i osoby, które zamieszkały na terenie naszej parafii stosunkowo niedawno. Prosimy – rozgośćcie się i czujcie się jak u siebie w domu.

4. Pomoc materialna

Przygotowanie Jubileuszu parafii i zorganizowanie go wymagać będzie niemałych środków materialnych. Wierzymy, że sprawa jest tego warta. Mamy nadzieję, że duchowe dobro, które się wyzwoli w trakcie Jubileuszu na trwałe ubogaci naszą wspólnotę parafialną. Ufamy też, że znajdą się ludzie, którzy będą mogli i chcieli wspomóc finansowo nasze działania. O szczegółowych potrzebach będziemy informowali na bieżąco. Już dzisiaj można wesprzeć przygotowania do Jubileuszu poprzez ofiarę w kopertach lub na konto naszej parafii (z dopiskiem: Jubileusz). Za zrozumienie i dar serca z góry dziękujemy.

 

Parafia Rzymsko-Katolicka św. Wawrzyńca w Nowym Sączu

ul. Biegonicka 8, 33-300 Nowy Sącz,

rachunek bankowy: 12 8816 0001 2001 0013 4040 0001

Bank Spółdzielczy Oddział Stary SączParafia pw. św. Wawrzyńca
ul. Biegonicka 8, 33-300 Nowy Sącz
telefon: (18) 442 95 22
e-mail: kontakt@parafiabiegonice.pl