Jubileusz 750-lecia Parafii
pw. św. Wawrzyńca Męczennika
w Nowym Sączu - Biegonicach

Obraz – Matka Boska z Dzieciątkiem

 

tzw. Biegonicka, styl późnogotycki, pocz. XVI w. Czas powstania obrazu datuje się na początek XVI wieku. Reprezentuje styl późnogotycki. Namalowany jest na desce lipowej temperą, tło wokół Matki Bożej złocone.

Na chwilę obecną nie ustalono jeszcze, w jaki sposób obraz znalazł się w kościele parafialnym. Jedna z wersji głosi, że pochodzi on ze skasowanego kościoła i klasztoru franciszkanów w Starym Sączu i został zakupiony od wędrownego kupca. Od końca XIX w. do lat 40. XX w. był noszony jako feretron. Od roku 1954 obraz znajduje się w kościele, a w 1962 roku został umieszczony w ołtarzu bocznym.

Obraz kilkakrotnie był poddawany konserwacji, m. in. w latach 1942-44, 1965 i 2007. W wyniku ostatniej konserwacji przywrócono mu pierwotny wygląd.Parafia pw. św. Wawrzyńca
ul. Biegonicka 8, 33-300 Nowy Sącz
telefon: (18) 442 95 22
e-mail: kontakt@parafiabiegonice.pl