Jubileusz 750-lecia Parafii
pw. św. Wawrzyńca Męczennika
w Nowym Sączu - Biegonicach

Artystyczna dusza

Z kierownikiem prac konserwatorskich w kościele św. Wawrzyńca w Nowym Sączu-Biegonicach mgr Józefem Stecem rozmawia ks. Piotr Lisowski

– Proszę nam powiedzieć kilka zdań o sobie

Nazywam się  Józef  Stanisław  Stec. Urodziłem się 25 lutego 1961 roku w miejscowości Siołkowa (Parafia Grybów). Tam też zostałem ochrzczony. Do szkoły podstawowej chodziłem  w Białej Niżnej.

Ale może  trochę więcej  o moich „korzeniach” czyli o rodzinie

… Mój dziadek ze strony ojca zasługiwał na miano „artysty”. Jego pasją była naprawa parasoli. Swój zawód wykonywał z takim zaangażowaniem, że nigdy nie miał parasola kiedy padał deszcz… Może bieda galicyjska, a może chęć poznania świata  skłaniały go do wyjazdów za WIELKĄ WODĘ. Był tam trzy razy i za każdym coś stawało na przeszkodzie. Majątku nie zrobił. Może dlatego ten nadzwyczaj łagodny człowiek przeklinał po amerykańsku. Chęć poznania świata przez dziadka przeszła na dzieci, które gdy tylko nadarzyła się okazja wyjechały do Krakowa i tam już zostały. Również mój ojciec związany był z tym miastem poprzez krótką służbą wojskową, którą kontynuował w Korpusie Ochrony Pogranicza na Kresach Wschodnich.

… Zaraz po wojnie moi rodzice próbowali osiedlić się na ZIEMIACH ODZYSKANYCH. Mogłem być „Dolnoślązakiem” a później „Kujawiakiem”. Na szczęście nic z tego nie wyszło a rodzice wrócili w nasze strony.

… Jako przedostatnie (dziewiąte) dziecko z bardzo  licznej rodziny miałem ułatwione życie. Ubranie i wychowanie miałem w części od rodziców, resztę od rodzeństwa. A ponieważ już jako maleńki chłopiec jeździłem koleją do Krakowa, czułem instynktownie, że kiedyś tam zostanę na dłużej. Jak się później okazało żyłem tam trzynaście lat. …  Za sobą mam tradycję rodzinną – Liceum  Plastyczne  i Akademię Sztuk Pięknych.

W 1989 roku  przyjechałem do Nowego Sącza ; tu jest mój” DOM” i czuję się tu dobrze.

– Współpracuje pan z naszą parafią od kilku lat. Jakie prace konserwatorskie pan już u nas wykonał?

Może zacznę  od obrazu Patrona  Parafii św. Wawrzyńca – autorstwa prof. Lenczowskiego. Obraz  ten  wymagał  starannego  oczyszczenia  i uzupełnienia drobnych ubytków. Został  również  oprawiony  w stylową  neogotycką  złoconą ramę. W planach ma  mieć jeszcze niewielką mensę ołtarzową, aby  można było  odprawiać  Mszę.

Wielę  czasu  poświęciłem  konserwacji  zabytkowych  figur  z poprzedniego kościoła. Znalezione  przez ks. proboszcza na strychu kościoła wymagały  przeprowadzenia  kompleksowych  zabiegów  konserwatorskich  oraz  analiz porównawczych  przy rekonstrukcji  ubytków. Obecnie  złocone i srebrzone  oraz goldlakowane figury  świętych  Stanisława i Wojciech  zdobią  ołtarz  Matki Bożej  Biegonickiej.  Rzeźby  Boga Ojca  i Chrystusa  czekają aż ściany kościoła  zostaną odnowione.

Dwa lata temu moja firma  wykonała  restaurację  kapliczki  na „Podoleńcu” w miejscu dawnego kościoła św. Sebastiana i Cmentarza  oraz  rekonstrukcję  Figury Matki Bożej. Dzisiaj  ten    teren został  pięknie  ogrodzony  i  jest  starannie  pielęgnowany  przez okolicznych mieszkańców.

Należałoby jeszcze  wspomnieć  o pracach  przy  figurze św. Jana Nepomucena  gdzie  wykonaliśmy  stylowe zadaszenie.

– Aktualnie pan i pana firma odnawia polichromię w naszym kościele. Proszę o kilka zdań na ten temat.

W  miesiącach  styczeń – luty 2017 na zlecenie Księdza Proboszcza przeprowadziliśmy  badania sondażowo – odkrywkowe na ścianach i sklepieniu wnętrza kościoła. Zakres  badań został uzgodniony z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków – Delegatura w Nowym Sączu. Wykonane  badania potwierdziły, że pod kilkoma warstwami  emulsyjnych i olejnych przemalowań znajduje się  pierwotna  polichromia o motywach ornamentalnych i figuralnych z 1929 roku, wykonana przez malarzy lwowskich Franciszka i Albina Sarna.  

Dekoracja ta wykonana  w typowej  do tamtego okresu technice tłustej tempery  z częściowym wykończeniem scen figuralnych w technice olejnej uległa stopniowemu zabrudzeniu, ubytkom (zwłaszcza w czasie działań wojennych). W drugiej połowie XX wieku była stopniowo przemalowywana, a niektóre partie zostały całkowicie zamalowane na gładko. Na początku XXI wieku  polichromię „odnowiono” poprzez  przemalowanie  niskiej jakości farbami emulsyjnymi. Zmieniono również  jej kolorystykę, a sceny figuralne przemalowano farbami olejnymi.

Przeprowadzone prace  odkrywkowe potwierdziły obecność pierwotnej polichromii oraz  stosunkowo dobry jej stopień  zachowania.  Zwołana  Komisja konserwatorska  z udziałem  przedstawicieli  WUOZ oraz prof. Grażyny Korpal – rzeczoznawcy Ministerstwa Kultury w zakresie  malowideł  ściennych  stwierdziła, że  pierwotna dekoracja  kościoła jest spójna i zharmonizowana  z wyposażeniem wnętrza kościoła. Komisja orzekła, że jedyną dopuszczalną formą odnowienia wnętrza kościoła jest odsłonięcie pierwotnej polichromii i poddanie jej restauracji.

Strony: 1 2 3Parafia pw. św. Wawrzyńca
ul. Biegonicka 8, 33-300 Nowy Sącz
telefon: (18) 442 95 22
e-mail: kontakt@parafiabiegonice.pl